Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του Δεντρόσπιτο.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. To Δεντρόσπιτο.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του  Δεντρόσπιτο.gr .

Η παρούσα ιστοσελίδα Δεντρόσπιτο.gr  διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο  για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. 

Η ιστοσελίδα Δεντρόσπιτο.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο  χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς. 

Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το  Δεντρόσπιτο.gr προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του. Επίσης, οι διαχειριστές της παρούσας ιστοσελίδας είναι δυνατόν να επεξεργάζονται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών της. Προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει το δίκτυο.

Παραγγελίες μέσω  Δεντρόσπιτο.gr

Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου του ιστοτόπου  Δεντρόσπιτο.gr από τον επισκέπτη / χρήστη ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης - Διεύθυνση φυσικού προσώπου /Έδρα επιχείρησης - ΤΚ - Τηλέφωνο - E-mail - fax - ΑΦΜ - ΔΟΥ - Πόλη - Χώρα -  . Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο αρχείο του Δεντρόσπιτο.gr . Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας(εφόσον αυτά είναι απαραίτητα) καταχωρούνται με ευθύνη του αγοραστή και διέπονται απο τους όρους χρήσης της υπηρεσιάς PayPal .Δείτε τους όρους https://www.paypal.com/.

Oι διαχειριστές του τόπου  Δεντρόσπιτο.gr μπορούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία που αναφέρονται στο είδος των αποκτούμενων αγαθών και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου προκειμένου να καταγράφουν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα  και να προβαίνουν σε νέες προσφορές, εκτός αν ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές(σχετικό τσεκάρισμα κατα την κατάγραφή των προσωπικών στοιχείων πελάτη ). Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του  χρήστη ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους.

Viva Payments-Πληρωμή απο απόσταση

Το Δεντρόσπιτο.gr σε καμία περίπτωση δε γίνεται αποδέκτης ευαίσθητων στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν κατα τη διαδικασία πληρωμής.Η όλη διαδικασία πληρωμής γίνεται στο ασφαλές περιβάλλον της  Viva Payments.

Το Δεντρόσπιτο.gr αναγνωρίζει και αποδέχεται to σύνολο των άρ. 4 και 4α του Ν. 2251/1994 στις συμβάσεις από απόσταση σχετικά με τα δικαιώματα του καταναλωτή.

Με την χρήση της υπηρεσίας Viva Payments (ιδρυμα πληρωμών αδειοδοτημένο απο τη Τράπεζα της Ελλάδος) αποδέχεστε τους όρους που διέπουν τη διαδικασία πληρωμής.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ https://www.vivapayments.com/ 

Σχετικά με την ασφάλεια που διέπει τις συναλλαγές μεσω Viva Payments

https://www.vivapayments.com/el-gr/features#SecurityDiv

Links to 3rd Party Websites 

Ο τόπος  Δεντρόσπιτο.gr πιθανόν να περιλαμβάνει links ("συνδέσμους") προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από τον ίδιο ,αλλά  από  τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το  Δεντρόσπιτο.gr  για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί οι ιστότοποι έχουν θέσει . 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας 

Εκτός των εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου Δεντρόσπιτο.gr , συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του δικτυακού τόπου Δεντρόσπιτο.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα στοιχείο του (π.χ φωτογραφικό υλικό) , δε δύναται να αποτελέσει στο σύνολο του  ή αποσπασματικά αντικείμενο τροποποίησης , πώλησης , αντιγραφής , αναπαραγωγής, δημοσίευσης , μετάδοσης  ή διανομής του ποικιλοτρόπως. Τα προϊόντα και οί υπηρεσίες που αναφέρονται στις  σελίδες του Δεντρόσπιτο.gr και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων , εταιρειών, συνεργατών  , αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. 

Εγγυήση

Όλα τα προϊόντα καλύπτονται απο εγγυήσεις καλής λειτουργίας και αστοχίας υλικού σύμφωνα με τον εκάστοτε κατασκευαστή.Η εγγύηση περιλαμβάνει την αντκατάσταση εξαρτήματος σε περίπτωση αστοχίας υλικού χωρίς επιβάρυνση του πελάτη.Η εγγύηση δε καλύπτει βλάβες που προήλθαν απο κακή χρήση , ελλειπή συντήρηση , από λάνθασμένη τοποθέτηση τρίτου ή απο μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση τεχνικού.Η εγγύηση δε καλύπτει το κόστος μεταφοράς του τεχνικού μας  στο χώρο του πελάτη προς έλεγχο/επισκευή της βλάβης.Μπορείτε να αποστέλλετε τα προϊόντα προς επισκευή μετά απο επικοινωνία μαζί μας στη διεύθυνση του καταστήματος.

Tιμές Προϊόντων

Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α 24%και δεν περιλαμβάνουν κόστος τοποθέτησης.Το  Δεντρόσπιτο.gr  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση. Οι προσφορές που γίνονται ανα περιόδους δεν αθροίζονται και δεν συνδιάζονται με οποιαδήποτε προωθητική έντυπη διαφήμιση ή ειδική τιμή π.χ (τιμη αγοράς για περισσότερα του ενός τμχ).

Ακύρωση παραγγελίας

Μία παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ακόμα εκτελεστεί (κοπεί) και δεν έχει εκδοθεί παραστατικό.Είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) , είτε τηλεφωνικά.

Ενημέρωση  παραγγελίας

Ενημέρωσή  για την πορεία της παραγγελίας σας μπορείτε να λαμβάνετε, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail).

Τρόπος και τόπος παραλαβής παραγγελίας

Η παραλαβή γίνεται από τον αναφερόμενο στην παραγγελία ως παραλήπτη. Η παραγγελία αποστέλλεται στη διεύθυνση που ο ίδιος έχει δηλώσει κατά την παραγγελία του, με μέσα επιλογής του Δεντρόσπιτο.gr.Τα προϊόντα ταξιδεύουν με ευθύνη του πελάτη. Ο πελάτης υποχρεούται να ελέγξει τα είδη σε πλήθος και τη κατάσταση συσκευασίας  που παρέλαβε  καθώς και να ειδοποιήσει άμεσα σε περίπτωση ελαττωμάτων εντός ημέρας (σε περιπτωση κατεστραμμένης συσκευασίας  μπορεί ακόμη και να μην παραλαμβάνει) . Μετά το πέρας της ημέρας παράδοσης  θεωρείται ότι τα είδη παρελήφθησαν σε άριστη κατάσταση. 

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση το αργότερο εντός δέκα (14) ημερολογιακών ημερών αναιτιολόγητα από την παραλαβή του προϊόντος και να επιστρέψει το προϊόν στην αρχική του κατάσταση στην εταιρεία. Μέσα στην ως άνω προθεσμία πρέπει να ενημερώσει το ηλεκτρονικό κατάστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση  και να επικοινωνήσει με το κατάστημα για τα περαιτέρω. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή , μόνον εφόσον  ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και το κόστος επιστροφής του είδους. Δεν επιστρέφονται προϊόντα τα οποία είναι κατά παραγγελία ειδικών διαστάσεων , έχουν ανοιχτεί , τοποθετηθεί και χρησιμοποιηθεί ή τα οποία δεν βρίσκονται σε άριστη κατάσταση ή δεν συνοδεύονται από όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και  τη συσκευασία του. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν χρησιμοποιημένα, κατεστραμμένα ή ελλιπή το Δεντρόσπιτο.gr  έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή του προϊόντος ή να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του πελάτη.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος  Δεντρόσπιτο.gr © 2017

Υπεύθυνος Καταστήματος:

ΣΠΑΡΤΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΑΦΝΙΔΟΣ 12 ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14122

ΑΦΜ 131953019 ΔΟΥ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2104633873

6946036197